Dorota Górka

Szkoła Ewangelizacji św. Marka w Stryszawie. Jest koordynatorem Winnicy Bielsko-Biała.

Zakres odpowiedzialności: 
Od 2014 roku odpowiedzialna za dzieło SNE we wspólnocie Galilea.