Janusz Kasperczyk

Szkoła Ewangelizacji Chrystusa Zmartwychwstałego w Katowicach. Lider wspólnoty.