ks. Dariusz Żyźniewski

Prezbiter Archidiecezji Gdańskiej (od 1991r)

Członek Gdańskiej SNE.