ks. Tomasz Matyjaszczyk

Prezbiter Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej (od 2005r).

Dyrektor i założyciel Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja w Żarach. Dyrektor diecezjalnego domu rekolekcyjnego w Żarach.

Prowadzi praktykę psychoterapii zgodną z wykształceniem podyplomowym.