Marzena Pietroszek

Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody.

Zakres odpowiedzialności: 
Administrator i pełnomocnik (zastępca przełożonego generalnego) SECIM.