Teresa Szklarczyk

Szkoła Ewangelizacji św. Marka w Stryszawie. We wspólnocie Galilea (od 1992r.) pełni funkcję Asystenta Pasterza. 

Zakres odpowiedzialności: 
W SE św. Marka zajmuje się posługą dla kobiet. W SESA zajmuje się formowaniem ekip szkół lokalnych.