III Forum Nowej Ewangelizacji Diecezji Kaliskiej

Zapraszamy na III Forum Nowej Ewangelizacji Diecezji Kaliskiej pn. "Kościół jest Młody", które odbędzie się w dniach 27 - 29 września 2019 r.
Wydarzenie to będzie zorientowane wokół tematyki ewangelizacji młodych, szczególnie w kontekście rekolekcji szkolnych.
W pierwszym dniu Forum (piątek) wstęp jest wolny, by uczestniczyć w drugim dniu (sobota) obowiązują zapisy, ostatni dzień stanowią otwarte spotkania ewangelizacyjne.
Zapraszamy kapłanów, siostry zakonne, katechetów, rodziców, młodzież i wszystkich, którym leży na sercu przyszłość młodego pokolenia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych: www.nowaewangelizacja.org.pl oraz www.sne.kalisz.pl