KAMCH, BIAŁYSTOK, 11-13.10.2019

Jak prowadzić spotkanie modlitewne? Jak w nim owocnie uczestniczyć? Jak korzystać z charyzmatów, tak, by były zbudowanie dla naszej wspólnoty i całej wspólnoty Kościoła? Na te pytania odpowiedzi udziela kurs „Animacji Modlitwy Charyzmatycznej”, który stanowi swoiste wprowadzenie w modlitwę osobistą i wspólnotową przeżywaną w wymiarze Pięćdziesiątnicy. W prosty sposób uczy zasad uczestniczenia oraz prowadzenia spotkania modlitewnego.
MIEJSCE: Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.
ZAPISY: Ten Kurs będzie prowadzony dla wspólnoty Młodych Przyjaciół Oblubieńca, dlatego zapisy WE WSPÓLNOCIE Młodych Przyjaciół Oblubieńca