Kościół Świadomy Celu - KŚC - 24-25 luty 2023 i 24-25 marzec 2023

Formularz zapisów na Ogólnopolską Konferencję KŚĆ (24-25 luty 2023 i 24-25 marzec 2023)
od piątku 9:00 do soboty 19:00 w Stryszawie (Centrum Wspólnoty Galilea).

UWAGA: W poniższym formularzu mogą się zapisywać jedynie całe zespoły liderów / duszpasterskie (brak zapisów pojedynczych osób) tzn. prosimy, aby cała parafia / wspólnota zapisywała się przez jeden, wspólny formularz.

Prosimy w ciągu 7 dni od zgłoszenia o wpłatę bezzwrotnego zadatku 100 zł (pozostała część kwoty płatna na miejscu) na konto:

Dom Zakonny Zmartwychwstańców
"Wzgórze Miłosierdzia"
34-205 Stryszawa 589A

Bank BNP PARIBAS
Przelewy krajowe: 68 1600 1013 1844 2277 2000 0002

Przelewy zagraniczne:
IBAN: PL 68 1600 1013 1844 2277 2000 0002
SWIFT (BIC): PPABPLPK

cena po wyborze opcji w dalszej części formularza.

<< Wzgórze Miłosierdzia zastrzega sobie prawo do waloryzacji ceny pobytu względem inflacji w roku 2023 o czym uczestnik będzie wcześniej poinformowany.>>

tytuł przelewu: KŚC_imię i nazwisko uczestnika
(brak wpłaty zadatku w ciągu 7 dni od rejestracji skutkuje wykreśleniem z listy uczestników)

zapisy: https://forms.gle/S4sFkXmcCJ5ZB3Xe7