Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej - Kraków 8-10.12.2023