Kurs Betania, Wasilków, 18-20.10. 2019

Bóg ukochał ciebie, jako człowieka, w całości: z twoją cielesnością, intelektem, emocjonalnością i duchowością. Posłał na świat swojego Syna Jezusa Chrystusa- Boga-Człowieka, aby On nauczył Cię w pełni przeżywać twoje człowieczeństwo. Na kursie Betania dowiesz się i doświadczysz jak prawidłowo, na wzór Chrystusa, rozpoznawać, przeżywać i radzić sobie z emocjami, tak aby tę sferę życia wpisywać w dzieło swojego zbawienia. Ten kurs to piękna i pouczająca podróż po oceanie uczuć do Betanii- miasta, które jest przedsionkiem aktu miłości Jezusa do Ciebie.
KURS PROWADZONY DLA KONKRETNYCH WSPÓLNOT.
W tym terminie dla wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca w Wasilkowie Parafia NMP Matki Miłosierdzia (zapisy wewnątrz wspólnoty).