Kurs Jakub o tożsamości męskiej - forma hybrydowa

Szkoła Ewangelizacji stara się formować nowych mężczyzn w trzecim tysiącleciu.Ten kurs nazywa się Jakub, gdyż chcemy jak syn Izaaka odnaleźć swoją tożsamość jako syna, oblubieńca i ojca oraz podobnie jak on umieć zawalczyć o siebie, swoją przyszłość i o błogosławieństwo Boga.

WAŻNE PRZECZYTAJ!
Kurs ten będzie również transmitowany ONLINE przez licencjonowany program do video-konferencji ZOOM.
ZGŁOSZENIE JEST WAŻNE PO WPŁACIE BEZZWROTNEGO ZADATKU W KWOCIE 100,00 PLN za osobę.

Łączna kwota kursu za osobę to 240,00 PLN - STACJONARNY

Łączna kwota kursu za osobę to 100,00 PLN - ONLINE

Zapisu poniżej:
https://forms.gle/HyjVXphQgW4qbfPK9

Serdecznie zachęcamy i ciekamy na Ciebie :)