kurs Nowa Pięćdziesiątnica

25-27 września
Wrocław - Leśnica

Kurs Nowa Pięćdziesiątnica jest autorskim kursem naszej szkoły. Celem kursu jest doświadczenie działania Ducha Świętego, który uzdalnia do wielbienia Jezusa we wspólnocie i uczy modlitwy zgodnej z wolą Ojca.

Informacje: http://domnaskale.eu/kalendarz-kursow