Maciej Zawadka

Szkoła Ewangelizacji św. Marka w Chełmie. Członek wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea.

L.P.: 
14