PODSUMOWANIE POSŁUGI SESA POLSKA W ROKU 2019

Bardzo dziękujemy za Waszą posługę dla ewangelizacji w 2019r.

Razem czynimy wielkie dzieło głoszenia Dobrej Nowiny, a Wasze świadectwo wiary docieramy do tysięcy ludzi w Polsce i na świecie.

Bogu niech będą dzięki!