Seminarium Krajowe SESA Polska

Seminarium Krajowe SESA Polska odbędzie się w Stryszawie w dniach 14 do 18 sierpnia. Elementami seminarium będzie kurs Sekret Pawła oraz integracja i szkolenie dyrektorów. Seminarium poprowadzi Angel B. Robles Topete z biura międzynarodowego z Guadalajara.