Spotkanie ekipy krajowej SESA Polska

Kolejne spotkanie ekipy krajowej SESA Polska odbędzie się w Stryszawie 13 lutego tego roku. Będziemy przygotowywać Seminarium Krajowe oraz pracować nad tematyką kursów metodologicznych.

Prosimy wszystkie Szkoły Lokalne o modlitwę za owocność naszego spotkania.