X SEMINARIUM KRAJOWE SESA

Drodzy bracia i siostry, kapłani i świeccy, dyrektorzy i odpowiedzialni za Szkoły Lokalne SESA Polska jak już Wam wiadomo ogłosiliśmy datę X Seminarium Krajowego Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja, 11-15 sierpnia 2023 r. w Stryszawie.
Zaproszenie do udziału skierowane jest do dyrektorów i odpowiedzialnych lokalnych oraz asystentów kościelnych w liczbie zgodnej wg zaangażowania. Zaproszenie zostało wysłane drogą elektroniczną, wraz z linkiem do formularza zgłoszeniowego!
Czekamy na Was !!!
Biuro SESA Polska