Dorota Pietrowicz

Szkoła Ewangelizacji św. Jakuba Młodszego w Lesznie.

Współzałożycielka SE św. Jakuba Młodszego w Lesznie i dyrektor Szkoły w latach 1999-2014.

Zakres odpowiedzialności: 
Odpowiedzialna za formację SESA w szkole leszczyńskiej.