Dorota Górka

Szkoła Ewangelizacji św. Marka w Stryszawie.
We wspólnocie Galilea jest koordynatorem Winnicy Bielsko-Biała oraz 2014 roku odpowiada za dzieło SN we wspólnocie Galilea.

Członek Rady Krajowej SESA Polska.

L.P.: 
2