historia SESA i SESA Polska

Wszystko zaczęło się podobnie jak z ewangelicznym małym ziarnkiem gorczycy, które wzrosło i rozszerzyło swoje gałęzie stając się wielkim drzewem. Podobnie Szkoła Ewangelizacji św. Andrzeja wyrosła z małego zasiewu Słowa, które wydało plon w ponad 70 krajach i więcej niż w dwóch tysiącach lokalnych szkół ewangelizacji, które dzielą wizję, program formacji oraz metodologię.

Szkoła św. Andrzeja odpowiada na wezwanie i rozesłanie przez Pana Jezusa, aby ewangelizować aż po krańce ziemi i aż do końca czasów.

,,Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” Mk 16,15”

Jest również odpowiedzią na wezwanie św. papieża Jana Pawła II, aby rozpocząć Nową Ewangelizację: nową w swoim zapale, metodach i ekspresji. 

1980:

Początek Szkoły Ewangelizacji w Chilpancingo (Meksyk) z Jose H.Prado, pastorem Billem Finke i ojcem Salvadorem Carrillo Alday MSpS jako przedstawicielami. Został przeprowadzony kurs ,,Formacja ewangelizatorów” (obecnie Paweł/Tito).

1983:

Szkoła Ewangelizacji przenosi się do Guadalajary pod nazwą ,,Szkoła Apostołów” oraz celem: formacją głoszących Ewangelię. Formuje się ekipa posługująca, przez którą znacząco wzrasta aktywność ewangelizacyjna.

1986:

Szkoła włącza się w projekt Ewangelizacja 2000, dzięki któremu uzyskuje zasięg na całą Amerykę Łacińską, gdzie powstaje około 200 szkół. Rozpowszechnia się wizja, rozwija się lepsza strategia i metodologia. Szkoły uzyskują wymiar eklezjalny.

1993:

Rodzi się projekt ewangelizacyjny ,,Kerygmat-Charyzmat-Koinonia” we współpracy z ojcami: Emiliano Tardiffem M.S.C i Ricardo Argañarazem.

1995:

Szkoła zyskuje własną tożsamość i otrzymuje nazwę ,,Szkoła Ewangelizacji św. Andrzeja”. Otrzymuje kościelną zgodę arcybiskupa Guadalajary, a Program Formacji przybiera formę 21 kursów podzielonych na trzy etapy.

Pogłębia się i rozpowszechnia wizja wraz z czynnikiem pomnażającym: Nie tylko ewangelizować, ale formować ewangelizatorów.

1999:

Ustanawia się Biuro Międzynarodowe w Guadalajarze, w Meksyku.

Odbywa się pierwsze Seminarium Międzynarodowe z uczestnikami z różnych kontynentów - aby szkolić formatorów formujących ewangelizatorów.

2000 - 2008:

Powstają biura krajowe w Meksyku, Kolumbii, Brazylii, Stanach Zjednoczonych, Portugalii, Kanadzie, Argentynie, we Włoszech i na Węgrzech.

Zakończono prace nad siedmioma konspektami pierwszego etapu Programu Formacji.

2010 - 2013:

Rozpoczyna działalność Rada Międzynarodowa. Powstają Biura Krajowe w Polsce i na Ukrainie.

Rada Międzynarodowa bierze udział w Pierwszym Kongresie Nowej Ewangelizacji w Watykanie.

Jose (Pepe) Prado bierze udział w XIII Spotkaniu Synodu Biskupów, który porusza temat Nowej Ewangelizacji.

Rada Międzynarodowa tworzy Logistykę, która ustala modus operandi dla biur EESA na świecie.

2014:

Otwiera się Biuro Krajowe w Rumunii.

 

HISTORIA SESA - POLSKA

1992:

Pierwsze kursy z programu kerygmatycznej szkoły ewangelizacji.

Od 1993:

Powstają pierwsze szkoły nowej ewangelizacji. Spośród nich do dzisiaj istnieje około 25. Odbyły się 3 kongresy z udziałem J.H. Prado Floresa i o. E. Tardifa.

2010:

Powstaje Biuro Krajowe SESA, skupiające 23 szkoły z Polski. Na dyrektora zostaje powołany ks. Krzysztof Czerwionka CR (SNE św. Marka, Stryszawa). I seminarium krajowe kurs Andrzej i laboratorium Józef Barnaba.

2011:

II seminarium krajowe z udziałem J.H. Prado Floresa,  kurs Sekret Pawła.

2012:

W ramach III seminarium krajowego odbył się kurs Błogosławieni Jesteście.

2013:

113 kursów do projektu SESA należało wówczas 27 szkół lokalnych.

2014:

Dotarliśmy z kursami należącymi do Programu Formacji do 11321uczestników w  259 kursach, które przeprowadziło 30 szkół lokalnych z całej Polski.

2015:

W Polsce odbywa się Seminarium Europejskie SESA z udziałem J.H. Prado Floresa. W tym roku 36 szkół lokalnych należy do projektu SESA. W ciągu roku przeprowadziliśmy 293 kursy z Programu Formacji SESA, tym samym dotarliśmy do 11952 osób w całej Polsce.

2016:

Do projektu SESA Polska należy już 37 Szkół Lokalnych. W ciągu tego roku w kursach z Programu Formacji SESA uczestniczyło ponad 10 tys. osób w całej Polsce.

2017:

Do projektu SESA Polska należą już 44 Szkoły Lokalne. W sierpniu odbyło się VI Seminarium Krajowe, w ramach którego z Biura Międzynarodowego przyjechał do nas Angel Robles, po raz pierwszy przeprowadziliśmy kurs Maryja. W SECiM odbył się również kurs Józef Barnaba. Delegacja SESA Polska uczestniczy w kolejnym Seminarium Europejskim na Węgrzech. W kursach programu formacji uczestniczyło prawie 20 tysięcy osób.

2018:

W czasie VII Seminarium Krajowego po raz pierwszy w Polsce odbywa się kurs III etapu formacji Maranatha prowadzony przez Dextera A. Reyes, zastępcę dyrektora biura międzynarodowego SESA w Meksyku. Umowę z biurem krajowym podpisują kolejne szkoły, których jest teraz ponad 50. Delegacja SESA Polska uczestniczy w IX Seminarium Międzynarodowym w Guadalajra (Meksyk).