PE.P.S.I.

Program formacji jest PErmanentny, Progresywny, Systematyczny i Integralny.

– Permanentny:

Podstawą funkcjonowania Projektu są:

  • Szkoły Lokalne - stacjonarne (w parafiach lub wspólnotach) w 70 krajach na 5 kontynentach; w Polsce jest około 50 Szkół Lokalnych, które podpisały umowę z Biurem Krajowym SESA
  • ekipy wędrowne posługujące w dowolnym kraju w celu założenia nowej szkoły.
  • schematy kursów dostępne w języku hiszpańskim, francuskim, angielskim, włoskim, polskim, węgierskim, portugalskim i niemieckim.

– Progresywny:

Formacja dokonuje się w trzech wymiarach:

I. Pierwszy wymiar: program formacji na który składa się 21 kursów podzielonych na trzy etapy po siedem kursów:

ETAP I – Fundamenty życia chrześcijańskiego

ETAP II  - Jak ewangelizować

ETAP III - Jak szkolić ewangelizatorów

II. Drugi wymiar: szkolenie ekip. Służy mu podręcznik Busola oraz Kurs Andrzej oraz Laboratorium Józef Barnaba:

  • formacja osoby do pełnienia misji ewangelizatora zgodnie z założeniami Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja,
  • przygotowanie zespołu pastoralnego: ekip posługujących, głoszących programu formacji, dyrektorów szkół

III. Międzynarodowe Seminarium Świętego Andrzeja:

  • seminaria regionalne (odbywają się co rok w różnych miejscach świata) lub krajowe (w Polsce co rok lub co dwa lata)
  • spotkanie światowe (co 4 lata)

– Systematyczny:

Łączy programy, które tworzą system formacji:

  • program biblijny: studium wiary w oparciu o Słowo Boże;
  • program historyczny: studium rozwoju wiary w Izraelu i w Kościele;
  • program pastoralny: odpowiedź dla dzisiejszego świata i budowanie cywilizacji miłości.

– Integralny:

Ma na celu integralną formację osoby.

W obszarze prorockim działania ewangelizacyjnego Kościoła zajmuje się w sposób szczególny wymiarem kerygmantycznym, łącząc i spajając różne elementy w celu integralnej formacji osoby i jej relacji z innymi we wspólnocie i w społeczeństwie.