Emaus

Jest to nie tyle kurs biblijny, co spotkanie ze Słowem Bożym. Pozwala rozkochać się w nim i tłumaczy czym ono jest dla każdego człowieka. Jest to możliwość spotkania się z Jezusem Zmartwychwstałym, który chce swoją miłością i pokojem na nowo rozpalać zniechęcone i rozczarowane ludzkie serca. To czas dający możliwość pogłębienia relacji z Jezusem Słowem, który mówi do nas na kartach Biblii. Uczestnik tego kursu może doświadczyć, czym powinno być w życiu człowieka Słowo Boże oraz jak skuteczne jest jego działanie. To czas rozpoznawania Jezusa jako Mesjasza zapowiadanego przez Stary Testament.

Szkoła organizująca: 

SNE Sursum Corda

Informacje Organizacyjne: 

Zapisy od stycznia 2021

Data Rozpoczęcia: 
piątek, 16 Kwiecień, 2021 - 15:30
Data Zakończenia: 
niedziela, 18 Kwiecień, 2021 - 14:30
Dyrektor: 
o. Paweł Drobot
Miejscowość: 
Kraków
E-mail do wysyłki zgłoszenia z formularza: 
krakow@sursumcordamissio.com
Kolor kursu: 
Czerwony