ks. Przemysław Sawa

Prezbiter Diecezji Bielsko-Żywieckiej (święcenia w 2001 roku).

Założyciel i przełożony generalny Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody.

Adiunkt w Zakładzie Teologii Dogmatycznej i Duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktor nauk teologicznych. Misjonarz miłosierdzia.

Członek Rady Krajowej SESA Polska.

L.P.: 
9