kursy metodologiczne – krótki opis każdego kursu

WARSZTAT ANDRZEJ

Wizja i metodologia
Warsztat ma wyposażyć członków ekip w nową metodologię, by móc realizować Kursy Programu Formacji Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja. Jest on seminarium teoretyczno-praktycznym dla członków Szkół Lokalnych św. Andrzeja, którzy chcą poznać fundamenty metodologii i posługują w ekipach kursów. Na warsztat zaproszone są osoby po przeżyciu minimum 4 kursów programu formacji.

 

LABORATORIUM JÓZEF BARNABA

Formacja i uzdalnianie
Program laboratorium to formowanie członków ekip kursów oraz przygotowanie ewangelizatorów, a szczególnie Dyrektorów Szkół Lokalnych oraz dyrektorów kursów, nie tylko, aby właściwie realizować program formacji szkół św. Andrzeja. Nie chodzi tylko o to, by nauczyć się posługiwać w SESA (Podręcznik Busola), ani o to, by wiedzieć jak to realizować (Seminarium Andrzej), lecz trzeba wiedzieć dlatego się to robi w taki sposób.
Dla kogo: dla członków szkół ewangelizacji SESA, szczególnie posługujących w ekipach kursów, po przeżyciu minimum 4 kursów programu formacji.