Marta Mendrek

Z wykształcenia filolog angielski, z zamiłowania studentka teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie.

Wicedyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji i odpowiedzialna za wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca.

Od dziewięciu lat ewangelizuje i formuje ewangelizatorów w Polsce i za granicą. Cały swój czas poświęca, aby inni poznali i pokochali Jezusa.

Członek Rady Krajowej SESA Polska.

L.P.: 
6