Michał Kamiński

Mąż i ojciec, z wykształcenia i zamiłowania inżynier.

W Szkole Ewangelizacji św. Barnaby w Poznaniu, członek diakonii Słowa i odpowiedzialny za formację kursową.

L.P.: 
16