Mojżesz

Przedstawić drogę wspólnoty chrześcijańskiej, która prowadzi do Ziemi Obiecanej; szczególnie zaś drogę pasterską lidera i uwalniającego.

Śledząc życie Mojżesza możesz jako lider (animator) zobaczyć samego siebie i nauczyć się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach i wychodzić „poza pustynię”. Kurs ukazuje, jak stać się liderem otwartym na plan Boży i pracującym we wspólnocie przyjaciół. Liderem, który sam będąc wolny, może uwalniać swój lud z niewoli i prowadzić go ku ziemi obiecanej.

Szkoła organizująca: 

SNE Jezusa Zmartwychwstałego diec. gliwickiej

Informacje Organizacyjne: 

Kurs Mojżesz jest skierowany do osób, które uczestniczyły wcześniej w kursie Nowe Życie, Emaus i Jan (wymagane), formują się we wspólnocie (prosimy o potwierdzenie przez animatora w przypadku SNE Jezusa Zmartwychwstałego lub księdza odpowiedzialnego za wspólnotę w przypadku innych wspólnot/ruchów) i pragną doświadczyć co to znaczy być liderem wg Bożego zamysłu.
Koszt:
370 zł od osoby dorosłej,
dzieci od 0 do ukończenia 3 roku życia – 0zł
(z wyjątkiem dzieci korzystających z opiekunek w czasie kursu *);
dzieci powyżej 3 roku do ukończenia 13 lat – 195zł;
dzieci powyżej 14 lat – 285zł
*koszt opiekunki: 50zł dodatkowo za każde dziecko

Data Rozpoczęcia: 
czwartek, 8 Czerwiec, 2023 - 17:00
Data Zakończenia: 
niedziela, 11 Czerwiec, 2023 - 15:00
Dyrektor: 
Anna Gabrysiak
Miejscowość: 
Tarnowskie Góry
E-mail do wysyłki zgłoszenia z formularza: 
kursy(at)snegliwice.org
Kolor kursu: 
Czerwony