o. Krzysztof Czerwionka CR

Dyrektor Biura Krajowego SESA Polska od roku 2010.

Prezbiter w Zgromadzeniu Zmartwychwstania Pańskiego (święcenia: 1987 r.).

Dyrektor Centrum Ewangelizacji i Modlitwy „Wzgórze Miłosierdzia”, (od 1989r.).

Założyciel i pasterz Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”; dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Marka.

Członek Zespołu ds. Nowe Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski. Papieski Misjonarz Miłosierdzia.

L.P.: 
1