Teresa Szklarczyk

Szkoła Ewangelizacji św. Marka w Stryszawie. We wspólnocie Galilea (od 1992r.) pełni funkcję Asystenta Pasterza. 

W SE św. Marka zajmuje się posługą dla kobiet i formowaniem ekip szkół lokalnych.

L.P.: 
11