Wspólnota i SNE Jezusa Miłosiernego w Rybniku

Status: 
Poziom Podstawowy

Kursy: Nowe Życie, Emaus, Jan

Wspólnota Jezusa Miłosiernego jest miejscem spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem, a także szczególną przestrzenią ewangelizacji, czyli głoszenia prawdy o Jezusie – Bogu Żywym.

Celem naszego działania jest przybliżanie ludziom rzeczywistości zbawienia poprzez osobiste doświadczenie i pogłębioną relację z Jezusem Chrystusem – jedynym Panem i Zbawicielem.

Członkami Wspólnoty są osoby, które zawarły przymierze ze Wspólnotą, chcąc razem postępować na drodze do świętości. Przygotowujemy się do zawarcia przymierza poprzez trzyletnią kandydaturę. Nasze spotkania są otwarte także dla sympatyków, czyli osób, które jeszcze nie zdecydowały się na przystąpienie do Wspólnoty.

Formujemy się poprzez udział w cotygodniowych spotkaniach Wspólnoty, spośród których najważniejsza jest Eucharystia przeżywana w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Ponadto wzrastamy poprzez uczestnictwo w małych grupach, posługę w diakoniach, udział w kursach Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja oraz codzienną, osobistą modlitwę i rozważanie Słowa

Dyrektor: 
Agnieszka Huf
Asystent kościelny: 
Ks. Adrian Chojnicki
Adres: 
Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus i NO, ul. Działkowców 1, 44-206 Rybnik
Telefony: 
502 171 441 Agnieszka
E-mail: 
kontakt.wjm@gmail.com
Lokalizacja: 

Działkowców 1

1 Działkowców
RybnikRybnik, śląskie 44-206
Polska