Wydarzenia Lokalne

W dniu 30 listopada Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja rejonu śląskiego spotkały się na wspólnym świętowaniu. W tym roku było to w kościele pw. Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich.

Zachariasz i Elżbieta to biblijna para wspaniałych małżonków, do których odwołujemy się w tym kursie. To czas budowania i pogłębiania jedności w życiu małżeńskim. To zaproszenie do dialogu, by na nowo chcieć się nie tylko słuchać, ale przede wszystkim rozumieć.

Jest to kurs autorski Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea i kolejny w programie formacji, obok kursu Emaus, rozpalającym serce miłością do Słowa Bożego. Kurs Daniel dotyka drugiego źródła, które podtrzymuje nowe życie w nas.

Z powodu małej ilości uczestników, kurs zostaje przeniesiony na inny termin.

Czy można głębiej przeżywać Mszę Świętą?
Czy można rozumieć symbole i gesty pojawiające się w niej?
Czy można odkryć w niej Jezusa za zasłoną znaków i naszego przyzwyczajenia i rutyny?
TAK!

Jak prowadzić spotkanie modlitewne? Jak w nim owocnie uczestniczyć? Jak korzystać z charyzmatów, tak by były zbudowaniem dla nas i całej wspólnoty Kościoła? Oto kurs który przynosi odpowiedzi na te pytania.

Nieustannie dokonujemy wyborów, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy. Które z nich prowadzą nas ku życiu? Które sprawiają, że jest w nas coraz więcej smutku, nieufności, a w konsekwencji duchowej śmierci? Pełnia życia (J10,10), to plan Pana Boga względem każdego z nas.

To cudowne uczucie móc razem z inny mi modlić się do Pana Boga Wszechmogącego, uwielbiając Go i oddając Mu cześć!

Doświadczasz obecności Bożej podczas modlitwy? Masz bliższą relację z Jezusem?
Jeśli nie, najwyższy czas zrobić coś by to się zmieniło!

Kurs Zachariasz i Elżbieta to czas budowania i pogłębiania jedności w życiu małżeńskim. To zaproszenie do dialogu, by na nowo lub z większą mocą, chcieć się nie tylko słuchać, ale przede wszystkim rozumieć.

W dzisiejszych czasach trudno mówić o czymś takim jak POKUTA... bo co to jest POKUTA? Co znaczy "pokutować? Chciałbyś odkryć, czym jest stan duszy i serca skruszonego? Serca dotkniętego żalem i obmytego łzami...

Wspólnoty potrzebują ciągłego odnowienia swojej tożsamości i pogłębienia relacji między sobą, dlatego na ten kurs zapraszamy minimum pięć osób z jednej wspólnoty.

"Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym.

Strony